Hungarian English German Romanian Serbian

Keresés

Szolgáltatásaink

Ipari vállalatok, olaj és gyógyszeripari cégek

       

Széles körben kínálunk megoldásokat az ipari különféle területein. Az általunk kínált személyi védőfelszerelések, gázérzékelő műszerek és egyéb eszközök minden területen bizonyították megbízhatóságukat és tartósságukat.

 

Munkavédelmi törvény

Egyéni védőeszközök használatára vonatkozó szabályozás

 

Egyéni védőeszközök használatának szabályai röviden:

Az egyéni védőeszköz juttatásának rendjét a munkáltató határozza meg.

Ez bővebben azt jelenti, hogy a munkáltató a kockázatok ismeretében írásban kell hogy meghatározza, hogy a kollektív védelem mellett a munkavállalónak milyen egyéni védőeszközre van szüksége. Az egyéni védőeszköz biztosítása minden esetben kötelező, ha a védendő testrész sérülésnek, ártalomnak van kitéve, és a kollektív védelem nem elegendő.

Ezen egyéni védőeszköz juttatásáról a munkáltatónak szabályzatot kell készíttetnie. Ez az egyéni védőeszközök használatának szabályait és munkakörönként a védőeszközök felsorolását tartalmazza.

A Munkavédelmi törtvény meghatározza, hogy az egyéni védőeszköz csak akkor hozható forgalomba, és ezáltal vehető használatba, ha rendelkezik EK -megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK -típustanúsítvánnyal.

Az egyéni védőeszköz ingyenes biztosítása a munkavállaló részére a munkáltató feladata, továbbá karbantartás, tisztítás, csere útján köteles gondoskodni arról, hogy az egyéni védőeszköz használható valamint megfelelő higiéniájú állapotban legyen.

Az egyéni védőeszközöket a munkavégzés, foglalkoztatás, oktatás, illetőleg egyéb tevékenység teljes időtartama alatt biztosítani kell.

A dolgozó munkaideje alatt köteles a számára kiírt egyéni védőeszközt használni, amennyiben ezt a kötelességét nem teljesíti, figyelmeztetés ellenére sem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani.

Az egyéni védőeszköz személyi védelemre szolgál, elhasználódása, védelmi képességének elvesztése esetén vagy a kihordási idő lejártával kicseréléséről a közvetlen munkahelyi vezetőnek gondoskodnia kell.

Nem utolsósorban a szigorított munkavédelmi előírások és ellenőrzések miatt is javasoljuk a vállalkozásokban veszélyes és egyéb védőeszközt igénylő munkát végzők számára ezen eszközök használatát. A bírság  és egy esetleges baleset nem csak anyagi, hanem erkölcsi szempontból is káros egy vállalkozásra nézve.